divendres, 27 de novembre de 2009

Tots els refugis antiaeris a Sants, Hostafrancs i La Bordeta


En l'actualització d'avui us vull apropar una llista que ha estat publicada diverses vegades a llibres i documents de l'Ajuntament. En aquesta llista trobareu els refugis antiaeris que es van edificar a Sants, Hostafrancs i La Bordeta, el que llavors era el districte 7è.

La llista va ser redactada al llarg de la guerra per les institucions de la ciutat, així que és possible que trobeu noms de carrers canviats, numeracions... En la mesura de les meves possibilitats he intentat solventar aquests petits detalls

Si teniu més informació sobre aquests refugis (planols, fotografies, diaris, dibuixos, descripcions, etc) podeu contactar amb mi a memoriadesants@gmail.com

2-Roger entre Portbou i la Rambla Brasil
Aquest refugi, que segons sembla, va ser el segón construït a Barcelona, fa uns 300 metres de llargada. El túnel te una amplada de 1’80 metres i fa 3 metres d’alçada. Aquest refugi tenia 5 accesos. Actualment aquest refugi es troba en perill per un projecte urbanistic.

Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: enllaç

3-Juan de Sada de París al carrer Iolanda
Aquest refugi es troba sota el subsol del carrer Juan de Sada i ocupa tot l’espai que va de l’Avinguda Madrid (antic París) al carrer Roger. Aquest refugi feia 140 metres lineals i és un espai de 3 metres d’alçada i 2’40 metres d’amplada, un espai que podia allotjar 1.200 persones. S’hi podia accedir des de l’Avinguda Madrid, des del carrer Juan de Sada i des del carrer Roger. Va ser construit pensant en reconvertir-lo en una futura claveguera. Actualment està en perill per un projecte urbanistic.

Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: document 1, document 2

15-Sagunt-Olzinelles
L’any 1998 amb les obres de pavimentació del carrer Sagunt va quedar al descobert una de les boques d’entrada a un refugi. Podria ser aquest però també podrien ser el 397 o el 522.

16-Constitució 39

33-Jocs Florals 158

52-Pl.Espanya (Grup Escolar Macià)
El Grup Escolar Macià comprenia l'actual hotel Plaza, on durant molt de temps es va trobar la caserna de la policia. Segons actes del final de la guerra tot el grup va acabar en molt mal estat.

76-Vallespir 86

98-Massini 14

104-Vilardell 38

113-Massini 18

115-Vilardell 22

134-Bernat Metge entre Robrenyo i Parés
Bernat Metge als anys 30 era el nom que actualment té l’Avinguda Tarradellas. La referència indica Bernat Metge entre Robrenyo i París, que era el nom que a l’època tenia el carrer Berlín.

168-Oficina Municipal del Districte VII
L’oficina municipal del Districte VII en aquells moments era a l’alcaldia d’Hostafrancs.

197-St Baltassar i Burgos
Segons un informe del Districte de l’any 83 consta un refugi a St Baltasar entre Pomar i Andalusia.

Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: plano, document

239-Gayarre a una fàbrica (referent una mina)
La referencia podria teniar a veure amb el tipus de refugi “Galeria de mina”

241-Agustina Saragossa entre Tarragona i Béjar
A l’época rebia el nom d’Agustina Saragossa el carrer de Sant Nicolau. Segons documents consta un refugi entre Sant Nicolau i Béjar.

255-Gavà front dels n 55 al 91

271-Salvador Vallverdú
El nom del carrer correspon a l'actual Marquès de Setmenat.

304-Baró de Griño, Rossend Arús i Alsina

340-Ventura Plaja

352-Novell entre Vallespir i Galileu
Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani

372-Prat Vermell (Barriada de Francisco Ferrer i Guardia)
Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: plano, document

376-París, Pç. Ventós i Tarragona (subvencionat)
Durant els anys de la 2a República es va anomenar Plaça Ventós a l’actual Pç del Centre. El carrer Numancia es deia Tarragona. Aqui l'Ajuntament va edificar un dels 11 grans refugis públics ideats per a les places de la ciutat. Ens consta un refugi que es trobava a Vallespir amb la Plaça del Centre. Pot ser que es tracti d’aquest. Va supossar el desmantelament de la plaça ajardinada. Es van emprar materials de molta qualitat, doncs sembla ser que fou edificat per l’Ajuntament. No es va acabar però fou utilitzat.

Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: document

397-Noguera Pallaresa, Sagunt
Aquest refugi va apareixer cap al 2004, en les obres de construcció d’un edifici. En aquell moment les obres van seguir endavant i fou enderrocat. Es conserven fotos.

409-Ferreria, Pç de la Farga, Almeria, Noguera Pallaresa
Per referencies sembla ser que era situat sota de l'antiga fàbrica. Actualment, amb molta probabilitat, no en queden restes, ja que a sobre s’ha edificat un camp de futbol sala i una escola bressol. La foto que veieu al bloc correspon a aquest refugi i es pot trobar a l’Arxiu Històric de Sants. Està datada l’any 1941.

448-Pç Fortuna o Victor Balaguer
Desaparegut amb les obres del Cinturó.

464-Badalona i Rebull

467-Carreras Candi. JR i 151

468-Consell de Cent 96

486-St Frederic entre Sants i Terrassa

487-Olzinelles 3

506-Rosés 40, Brasil i Torent Perales 
A l’época aquesta numeració corresponia a la Casa Gran. L’entrada al refugi era al pati de la casa. La sortida era per l’altra façana de l’edifici, al carrer Melcior de Palau. I sembla ser que encara hi havia una tercera sortida a l'encreuament entre Rosés i Brasil. L’entrada principal es va taponar amb runes durant molts anys per evitar accidents. Fa uns anys l’entrada es va tapar amb ciment quan es van asfaltar els patis. Tot i això, pel que sembla, el refugi encara es deu trobar a sota de l’edifici.

Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: plano 1, plano 2

507-Jocs Florals 163

510-Cardó 6

512-Pl Fènix

515-Massini 37

522-Sagunt

536- Sant Fructuos
Tot i que aquest refugi queda a l’altra banda de la Gran Via, fora del que seria l’àmbit del nostre estudi, per la proximitat a La Bordeta i per les seves peculiaritats l’hem inclòs en aquesta llista.


En el moment en que Barcelona va caure a mans franquistes el regim va creure que podien esdevenir un un perill. Per una banda per que la seva existencia resultava reconeixer l’acarnissament franquista sobre la població civil, però també pel fet que els refugis, resultaven un amagatall óptim per als “fugitius de la llei”. Aquest mateix refugi fou objecte d’estudi durant una de les visites de Franco a la ciutat.

Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: plano 1, plano 2

També hi ha referències a un refugi a Corts i Sant Fructuos

Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: document 1, document 2

538-St Frederic, Begur, Carreras Candi

541-Ventura Plaja 17

545-Ermengarda i Lopez de Ayala
El carrer Lopez de Ayala molt probablement corresponia al carrer Torre de’n Damians.
(veure refug 1193)

547-Fernandez Duró 22
El refugi és bastant gran. Passa per sota de tot el carrer fins al Centre Catòlic. Sembla ser que hi havia una sortida al pati de Maristes, segons molts testimonis fins fa pocs anys encara es podia veure la porta. (veure refugi 857)

548-Burgos 59 i 61
L’edifici és nou. Al carrer de Burgos 55 hi havia la seu de l’Ateneu Llibertari de Sants. Per la proximitat al lloc del refugi això ens fa pensar que pugui tindre alguna relació.

552-Bell-Lloc front 2 i 4
Es possible que fos eliminat per les obres de l’Estació.

557-Constitució 110

558-Begur 53

567-Novell, Travessera de Baix
Novell amb Marquès de Sentmenat

570-Rosés 13
La numeració no es correspón amb l’actual. El sentit dels numeros era l’invers al d’ara, començaven des de Galileu.

572-Bordeta i Tort

573-Béjar 86

578-Càceres, Riera d’Escuder
Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: document

585-Violant 9-11 Canòdrom Parc
Possible Violant d’Hongria
El Canòdrom Parc és va situar a l'actual Plaça de Sol de Baix.

586- Travessera de Les Corts i carrers Vilamur i Cabestany
Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: plano 1, plano 2

587-Sugranyes 32

593-Jocs Florals

598-Robreño 32

600-Robreño 41

605-Béjar 66

615-Constitució 101

616-Jacquart 28-30

617-Ventura Platja 7

637-Begur (Manufactures Serra i Balet)
Actual Mediterrani.

653-Riera d’Escuder entre Andalucia i Burgos

654-Badal, Constitució, Riera Blanca

657-26 de Gener 13

659-Finlàndia 11-13 i Burgos
Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: plano, document

662-Vilassar 25
Aquest refugi va ser construït per sota del carrer Vilassar. Tenia dues sortides, la principal donava al carrer Constitució on sembla ser que es van aprofitar els sotans d’una vaqueria que hi havia a l’edifici que feia cantonada.

Segons el testimoni de la Francisca Tort Salat per entrar al refugi es feia a través d’aquest edifici i alguns veïns de la Bordeta es quedaven a dormir quan hi havia bombardeig.

665-Ventura Plaja 28
Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: document 1, document 2

666-Sugranyes 79

669-Constitució (Sants)

671-Miquel Àngel 71

705-Sant Crist, Riera de Magoria
L’antiga Riera de Magoria actualment és el carrer Joanot Martorell.
Sembla ser que el refugi era al número 17 del carrer Sant Crist, a una finca molt antiga que ara ja no existeix.

719-Panissars, Riera de l’Esparança

720-Travessera de les Corts
Segons ens han explicat alguns testimonis hi havia un refugi bastant gran que era a l’encreuament entre Travessera de les Corts i el Carrer Vallespir. Sembla ser que aquest refugi va restar gairebé intacte fins ben entrats els anys 50. En l’actualitat a l’indret sembla que hi ha una font.

722-Bonaventura Pollés i Burgos
L’any 2007 el refugi va aparèixer en unes obres que es varen fer al carrer. Però pel que comenten els veins les obres no es van aturar i el refugi es va començar a enderrocar. En el seu moment les obres van fer fallida i van quedar aturades.

El 10 de febrer de 2015 a les obres que es realitzaven al calaix de les vies va apareixer un dels accessos al refugi i va poder ser fotografiat. Segons el Servei d'Arqueologia aquest refugi estaria en gran part esfondrat.

725-Jaume Roig (subvencionat)

Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: document 1, document 2

733-Gall i Espanya Industrial
El carrer Gall era l’antic carrer Moianès.
Hi ha testimonis que recorden haver recorregut un tunel subterrani que sortia des de l’Espanya Industrial i passava per sota de la fàbrica Hamsa. Potser podria ser aquest.

Al febrer de 2009 es van efectuar les obres per convertir el carrer Masnou en un carrer peatonal. En aquell moment, segons molts testimonis, va apareixer el refugi a la cantonada de tots dos carrers, però posteriorment encarregats d'aquesta obra ens han indicat que no va ser així.

El carrer va canviar el seu nom per Juan Bravo. El refugi va apareixer l’any 2009 en les obres realitzades al carrer. Sembla ser que el Museu d’Història de la Ciutat va realitzar algunes fotos i posteriorment les obres van continuar.

756-Riera d’Escuder 14-16

759-Leiva 34, Bordeta

764-Pavia 82, Badal

771-Miquel Àngel entre Alcolea i Galileu
Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: plano, document

772-Sagunt 75

782-Estació de la Magòria FC

816-Arizala 72

Hi ha testimonis que recorden haver-se refugiat a l’antiga esglesia. Pel que es veu tenia una sortida a la Plaça Màlaga i una a la plaça Ibèria. El 25-7-37 la plaça fou bombardejada.
L'any 2016 el refugi va ser obert.

844-Comtes de Bell-lloc 79-81

857-Finlàndia i Fernández Duró
Segons un informe del Districte de l’any 83 està tapiat amb maons, tot i que no queda clar si és aquest o el 547.

860-Constitució 120

862-Sugranyes 8-10

863-Muntadas 1
Segurament seria a la fàbrica de l’Espanya Industrial.

870-Consell de Cent 27-29
Sota l’edifici que feia cantonada entre els carrers Consell de Cent i Torre de’n Damians es va trobar les restes d’un refugi l’any 2003 quan es feien els fonaments per a la nova escola Joan Pelegrí que podria ser aquest.

Es conserven fotos del moment de la troballa. Sembla ser que hi havia espai per a unes 15 persones, amb prestatgeries per situar llums.
Les restes van desapareixer sota les obres.

874-Creu Coberta 121

El refugi encara existeix, tot i que encara desconeixem l’estat en el que es troba. Es pot parlar amb la gent de Parquing del carrer que en saben més.
Es va construir als darrers mesos del 36, en només 90 dies
Era fet de formigó i tenia forma de T per tal de ser més resistent en cas de bombardeig. Cal tenir en compte que la propera fàbrica de Can Batllo es va dedicar a l’armament al llarg de la guerra. Tenia farmaciola
Ha patit incidents diversos, una acumulació de gas l’any 74 i inundacions als anys 80.
L’estiu del 2009 va apareixer un dels accesos a les obres de clavegueram realitzades al carrer, però les obres van proseguir i aquest accès va ser enderrocat.

Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: plano, document 1, document 2

927-Arizala 74-76

933-Princep Jordi 20

937-Torre Damians o Àngels López de Ayala (Metro Transversal)
Probablement correspon al metro d’Hostafrancs.

943-Felip Casanovas, Begur, Sants i Plaça Victor Balaguer
Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: plano

952-G (ara Felip de la Pau)

963-Angels López de Ayala
El carrer Angels López de Ayala era l’actual carrer Rector Triadó  (veure 1193)

972-Arizala 65

1014-Finlàndia 21 al 55

1020-Jocs Florals 80

1033-Farell 25

1079-Gran Via, Bordeta

1094-Sants 51

1100-Guadiana 25

1117-Carretera de la Bordeta 13
Sota aquest edifici sembla ser que encara hi hauria un refugi, tot i que l’entrada estaria tapiada. Pels comentaris dels veïns el refugi s’estenia per sota dels terrenys de l’antiga masia de Can Massagué. Sobre l’estat és probable que sigui bo, tot i que a la zona hi ha humitat abundant degut a les rieres properes.

1119-Constitució 5

1171-Carreras Candi 10

1185-Callao-Hostafrancs
La troballes sota l'edifici de l'actual escola Joan Pelegrí (explicades al refugi 870) també podrien estar relacionades amb aquest refugi.

1193-Consell de Cent, López de Ayala
El carrer Angels López de Ayala correspón a l’actual carrer Rector Triadó.

Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: document

1221-Comtes de Bell-lloch 163

1253-Miquel Àngel 90

1351-Alcolea Túnel MSA
Fa referencia al túnel del tren. MSA son les sigles en català del nom de la companyia ferroviaria que controlava aquesta linea. (Madrid, Saragossa, Alacant). En aquells moments les obres de soterrament de tren i de la nova estació (que havia de trobar-se a Plaça de sants) encara no eren del tot acabades. Això fa pensar que aquest no era un autentic refugi sinó un túnel reaprofitat per aquesta tasca. Segurament era a l’encreuament d’Alcolea amb Passeig de Sant Antoni.

1393-Sants 99 i 101

Carretera de Sants 70-72
Segons el testimoni dels propietaris de la ferreteria Porxas sota l’edifici es va construir un refugi que tenia entrada i sortida sota del mateix edifici. Sembla ser que no es va acabar i que no va entrar mai en funcionament.

Bassegoda
Sembla ser que el refugi es conserva sota el carrer. Anys endarrera, quan es disposava a netejar les clavagueras, un camió va situar-se on els veins comenten que hi havia l’entrada i el terra del carrer es va esquerar, estant apunt d’enfonsar-se.

Cerdanyola 22
Segons el testimoni d'alguns veïns es va construir un refugi sota el carrer de Cerdanyola amb Papín. Els testimonis recorden haver ajudat a portar maons quan eren petits.

Plaça Herenni
Es conserva un projecte de construcció de refugi sota la plaça.

Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: plano

Metro de plaça d'Espanya
Es conserva documentació a l'Arxiu Municipal Contemporani: dibuix

Sí voleu llegir més us recomano que llegiu el llibre:

-Pujadó i Puigdomènech,Judit: Oblits de rereguarda: Els refugis antiaeris a Barcelona (1936-1939) Publicacions de l’abadia de Montserrat,1998.

Si voleu descobrir la situació aproximada dels refugis de Sants, Hostafrancs i La Bordeta la trobareu en aquest mapa


Mostra Bombardejos i refugis en un mapa més gran

4 comentaris:

Txetake ha dit...

Caram, sembla que a Sans no es pugui excavar cap carrer sense trobar un refugi a sota.
molt bona feina.

Lina ha dit...

Benvolgut Agus,

D'entrada, gràcies per la teva tasca de difusió de la nostra història. Els teus articles sempre són un goig per al lector.

Només un petit comentari/consulta... Indiques que l'actual carrer Moianès abans d'anomenava carrer del Gall. Jo sempre havia sentit a dir que era el carrer del Call, amb "c-". M'ho reafirmava, d'una banda, la botiga de roba que hi ha a la cantonada amb Ctra de Sants/Creus Coberta que porta precisament aquest nom, i de l'altra el cognom Shalom que tenia un company meu de classe, a l'Institut Montserrat Xavier (parlo de molts anys enrere) que se'n deia i que hi vivia, precisament. Encara hi deu ser, la barberia del seu pare que també porta aquesta cognom d'origen hebreu. M'ho podries mirar d'esbrinar? Era realment el "call" de Sants o bé "call" era una derivació popular de Gall, amb "G". T'ho agrairé molt. És pura curiositat...

Gràcies per difondre la nostra història entre nosaltres. Estàs fent una tasca ben i ben meritòria.

Una abraçada,

Lina

Agus Giralt ha dit...

Moltes gràcies Lina, ja miraré de descobrir si realment era carrer Call o Gall.

El cert és que sí realment era Call segur que ens obriria la porta a moltes histories noves.

De debó, moltes gràcies, aquestes puntualitzacions em van molt bé.

Una abraçada

Joanet del cabàs ha dit...

Aquest llibre està editat per internet, com una gran majoria dels que ja existeixen.
De fet, trobo curiós el tema que comenta la Lina sobre els noms del Call i Shalom. Ens podria intuïr cap algunes històries d'origen jueu, que fossin de l'edat mitjana. És possible que fós algun cap d'una família que tingués algun negoci per aquella zona... si és que realment ja hi existia algun habitatge o espai urbanitzat. Fins ara no hi hagut cap element que ho indiqui.
Que vagi molt bé, Agus.